پیتر ریموندو

پیتر ریموندو

پیتر ریموندو 21 ساله بود که برای کار در استودیو والت دیزنی به عنوان بخشی از بخش انیمیشن های بلند آنها رفت. او در آنجا برای فیلم هایی مانند تارزان، لیلو و استیچ و مولان طراحی کرد (و کشید و کشید). تا به امروز، او می‌گوید که می‌تواند دو دوست مولان، لینگ و چین پو را به همان راحتی که بتواند نام خود را بنویسد، بکشد!

کتاب های پیتر ریموندو

من ماهی نیستم