اد هوکس

اد هوکس

 اد هوکس (ED HOOKS) یک بازیگر حرفه ای و معلم بازیگری مورد احترام برای سه دهه بوده است. او بازیگری را به انیماتورها در بسیاری از استودیوهای برجسته، از جمله انیمیشن Disney، Lucas Learning و Electronic Arts آموزش داده است. او همچنین سخنران برجسته در کنفرانس ها و جشنواره های بین المللی انیمیشن بوده است.

کتاب های اد هوکس

بازیگری برای انیماتورها