آن می بوری

آن می بوری

آن می بوری در سال 1910 دیده به جهان گشود. او نویسنده ای با تعلیق عاشقانه بود که رمانهایش باعث استقبال جهانی از او شد و توجه طرفداران زیادی را به خود جلب کرد. او در 27 فوریه 1993 در لندن درگذشت.

کتاب های آن می بوری

دم غنیمت است