حمید شکری خانقاه

حمید شکری خانقاه

حمید شکری خانقاه متولد چهارم تیرماه هزار و سیصد و چهل و هفت، دارای دکترای تخصصی جامعه شناسی ارتباطات فرهنگی با رساله دکتری برنامه‌ریزی راهبردی ارتباطات انسانی برای افزایش اعتماد اجتماعی از دانشگاه علوم تحقیقات است. فرهنگ لغت اقتصاد و بازرگانی انگلیسی- فارسی، ترجمه این حیواناتی که بر دنیا حکومت می‌کنند، مکالمات روزمره ایتالیایی به فارسی و عناوین دیگری، کتابهای منتشره ایشان است. وی انتشار بیش از پنجاه مطلب در حوزه روابط‌عمومی در مجلات را در کارنامه خود دارد.

کتاب های حمید شکری خانقاه