پری شاهیوندی

پری شاهیوندی

پری شاهیوندی متولد سال 1363، دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته ی نقاشی، نویسنده ایرانی میباشد.

کتاب های پری شاهیوندی

پرکاری بیهوده گیجی بیهوده