دیوید امرالد

دیوید امرالد

دیوید امرالد (متولد: 1954 (سن 68 سال)، کلمبوس، اوهایو، ایالات متحده) خالق مشهور چارچوب های رهبری است که ثابت شده است که کار تیمی و بهره وری را به شدت تقویت می کند. از زمان انتشار کتاب پرفروش او، قدرت تد*، هزاران نفر و سازمان با به کارگیری تکنیک های خود رهبری او به پیشرفت هایی دست یافته اند.

کتاب های دیوید امرالد

قدرت تد