تیرداد همپارتیان

تیرداد همپارتیان

تیرداد همپارتیان (زاده 1349/5/15) نویسنده ی ایرانی می باشد. وی دارای مدرک كارشناسي ارشد رشته پژوهش هنر از دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس است.

کتاب های تیرداد همپارتیان