سعید مبشر

سعید مبشر

سعید مبشر سال ۱۳۷۱ در اردبیل به دنیا آمد. او برای تحصیل در حوزۀ‌ علمیه راهی شهر قم شد و هم‌اکنون در آنجا سکونت دارد. مبشر در کنار تحصیل در حوزه و دانشگاه به‌طور تخصصی در حوزۀ شعر نیز فعالیت می‌کند و در کنگره‌های متعددی صاحب عنوان شده است. «کوبه» تنها مجموعه شعر او است.

کتاب های سعید مبشر

کوبه