داوود جمالی

داوود جمالی

داوود جمالی متولد پنجم شهریور ۱۳۶۸ فعالیت ادبی خود را از سال ۸۶ در انجمن‌های ادبی آغاز کرد . او به رغم تحصیل در رشته ریاضی در مقطع متوسطه، فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ علوم‌تربیتی از دانشگاه خوارزمی می‌باشد که حاکی از علاقه‌ی او به علوم‌انسانی‌ست.
داوود جمالی شکل ِ غزل‌اش را مرهون دوستی با دوست شاعرش حمید رزاقی و مداقه در غزل‌های حسین‌صفا می‌داند. 
در سال ۹۷ در جشنواره جایزه‌ی مستقل کتاب سال غزل در بخش ویژه مجموعه‌ی شعر او مورد تقدیر قرار گرفت. 
او مجموعه‌ی شعر خود را  با نام "ازهم‌ریخته" که شامل ۲۰ غزل و ۴ چهارپاره می‌باشد در روزهای پایانی سال ۹۷ توسط انتشارات ایهام به چاپ رساند.
از مهم‌ترین ویژگی‌های اشعار این مجموعه سلاست زبانی و معاصر بودن دغدغه‌های فرمی و محتوایی‌ست‌. میانه‌رویی در فرم بارزترین ویژگی این مجموعه است که شاعر در آن نه در دام تکنیک‌زدگی‌های متداول می‌افتد و نه دچار ساده‌انگاری در فاصله گرفتن از این وضعیت می‌شود.
داوود جمالی مقاله‌ای تحت عنوان "غزلِ غریب بعد از غریبِ غزل" در بررسی غزل‌های حسین‌صفا نوشته است که نشان از توجه ویژه اش به آثار این شاعر ِ معاصر دارد.
او در حوزه‌ی نثر و داستان نیز فعالیت دارد و عمده نگاهِ امروزِ خود را در نثر مرهون آشنایی با منیرالدین بیروتی می‌داند.
اگرچه مجموعه شعر "ازهم‌ریخته" که در قالب‌های عروضی سروده شده است در میان نامزدهای جایزه‌ی قیصر امین‌پور قرار گرفته‌ اما این شاعر خبر از چاپ مجموعه‌ای در نثر یا شعر غیرعروضی در آینده‌ای نه‌چندان دور داده‌است.
 

کتاب های داوود جمالی

دستم را بده


ازهم ریخته