صدرا کاوه

صدرا کاوه

 صدرا کاوه متولد سال 1375، شاعر و ترانه سرا، دارای کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی می باشد.

کتاب های صدرا کاوه

حرف اضافه