بت پرستن

بت پرستن

بث پرستون عمدتاً در زمینه های فلسفه ذهن، نظریه کنش، معرفت شناسی و فلسفه تکنولوژی کار می کند. او کارشناسی ارشد خود را از مدرسه جدید و دکترای خود را از دانشگاه بوستون دریافت کرد. مدرک کارشناسی او از کالج رید است.

کتاب های بت پرستن

کارکرد