احد گودرزیانی

احد گودرزیانی

احد گودرزیانی (۱۳۴۸–۱۳۹۸ش) نویسنده، پژوهشگر و روزنامه‌نگار که از چهره‌های ادبیات مقاومت در ایران شناخته می‌شود. او در دومین و سومین همایش تجلیل از خبرنگاران و نویسندگان دفاع مقدس، به دلیل آثارش در دوهفته‌نامه کمان، نویسنده و خبرنگار نمونه اعلام شد.
احد گودرزیانی در سال ۱۳۴۸ در تهران زاده شد. در رشته زبان و ادبیات فارسی، مدرک کارشناسی گرفت و روزنامه‌نگاری را در مرکز گسترش آموزش رسانه‌ها فراگرفت. وی از سال ۱۳۷۲ در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان پژوهشگر و نویسنده مشغول به کار شد و از سال ۱۳۷۵، مدیریت داخلی دوهفته‌نامه کمان را بر عهده داشت که نشریه‌ای با موضوع ادبیات دفاع مقدس است.

کتاب های احد گودرزیانی

روزشمار 15 خرداد 1