ماندانا طورانی

ماندانا طورانی

ماندانا طورانی نویسنده و شاعر ایرانی متولد سال 1355 می باشد.

کتاب های ماندانا طورانی

من شاعر نیستم