صدرالدین انصاری زاده

صدرالدین انصاری زاده

صدرالدین انصاری زاده متولد سال 1358، دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دارای بیش از بیست مجموعه ی شعر (با موضوعات آزاد، دفاع مقدس، آیینی، شعر کوتاه و ...)، و چند کتاب در زمینه ی نقد ادبی، و مقالات متعدد در زمینه ی ادبیات، اقتصاد، روان شناسی، جامعه شناسی و ... منتشر شده در همایش های بین المللی و ملی با سابقه ی برگزاری دوره های متعدد کارگاهی شعر مدرن به صورت استانی و کشوری.

کتاب های صدرالدین انصاری زاده