کریس هارون

کریس هارون

کریس هارون مدیر عامل و بنیانگذار برنامه مدرک MBA هارون است. او بیش از 1،000،000 دوره آنلاین کسب و کار و بهبود خود را به 12 زبان در 196 کشور فروخته است و دوره های او در Business Insider، NBC، Inc، Forbes، CNN، Entrepreneur و سایر وب سایت های خبری کسب و کار ارائه شده است.

کتاب های کریس هارون