ساجده جبارپور

ساجده جبارپور

دی ماه سال 1369 در رشت‌ به دنیا آمدم. در تهران و شیراز و رشت بزرگ شدم. آب و هوا و طبع شعردوست مردم و خانواده‌ام در رشت و شیراز کار خودش را کرد و از یازده سالگی شروع کردم به نوشتن. تحصیلات و شغلم در حوزه حقوق بین الملل است که البته ربط چندانی به شعر ندارد. شروع فعالیتم به عنوان شاعر با عضویت در سایت‌های آموزش شعر مجازی رقم خورد. بعدتر مدتی آواره انجمن‌ها بودم. از سال 90 شروع کردم به شرکت در جشنواره‌ها. با شاعران و سبک های شعری شهرهای مختلف آشنا شدم. سال 91 مجموعه منتشرنشده آثارم در جشنواره شعر فجر حائز رتبه شد. اولین کتابم در سال 93 توسط نشر نیماژ منتشر شد. کتاب دومم مؤنث 5سال بعد از کتاب اولم در سال 98 توسط نشر نزدیکتر منتشر شد. اتفاق های خوبی برایش افتاد از جایزه کتاب سال شعر جواب تا نامزدی در جشنواره شعر فجر که همه را مدیون استادهای خوبم که اغلب در همین سایت حاضر هستند هستم. من بسیار خوانده‌ام بسیار نوشته ام و بسیار فیلم دیده ام اما بسیار بسیار بسیار هم نخوانده‌ام و ننوشته‌ام و ندیده‌ام. همچنان عاشق اینم که بروم بالای تریبون شعر بخوانم و شعرم را نقد کنند. پیش از این در پایگاه نقد شعر شعرهایم نقد می‌شد و خوشحالم که امروز فرصت یافته‌ام شعر عزیزان شاعری را نقد کنم.

کتاب های ساجده جبارپور

حرف بی ربط