مایکل دمرس

مایکل دمرس

مایکل دِمِرس استاد جغرافیای دانشگاه ایالتی نیومکزیکو است و از سال ۱۹۸۳ درس‌های مرتبط با جی‌آی‌اس را تدریس می‌کرده است. وی نویسنده‌ی دو کتاب Fundamentals of Geographic Information Systems و GIS Modeling in Raster است که به زبان‌های مختلفی ترجمه شده‌اند.

کتاب های مایکل دمرس

سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)