مجتبی دمیرچی لو

مجتبی دمیرچی لو

مجتبی دمیرچی لو از اهالی کلنجین متولد 1347 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل و دکتری مدیریت راهبردی، دارای تالیفاتی در خصوص حقوق بین الملل، دریای خزر، جمهوری های حوزه شوروی سابق و مدیریت به زبانهای فارسی و انگلیسی، استاد راهنما و داور برخی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری، دبیری چندین همایش بین المللی، ارائه مقاله و سخنرانی در حوزه سیاست خارجی در همایش های داخلی و بین المللی، عضو شورای علمی چندین مرکز مطالعاتی می باشد.

کتاب های مجتبی دمیرچی لو