نیکی جوی

نیکی جوی

نیکی با شرکت‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌ها در سرتاسر آمریکای شمالی کار کرده است، زیرا در مورد تجارت زندگی، فروش، خدمات و بازاریابی شخصی صحبت می‌کند. او معتقد است که زندگی یک "فروش" است و همه باید بدانند چگونه بهتر بفروشند... . نیکی به مخاطبانش کمک می کند تا آن را هوشمندانه تر، راحت تر و با نتایج بهتر بفروشند.

کتاب های نیکی جوی

مهارت برنده شدن در زندگی