ریموند گیتا

ریموند گیتا

ریموند گیتا فیلسوف استرالیایی الاصل آلمانی و نویسنده است. او تا سال 2011، استاد پایه فلسفه در دانشگاه کاتولیک استرالیا و استاد فلسفه اخلاق در کینگز کالج لندن بود.

کتاب های ریموند گیتا

سگ فیلسوف