گئورگی والنتینوویچ پلخانوف

گئورگی والنتینوویچ پلخانوف

گئورگی والنتینوویچ پلخانف (به روسی: Георгий Валентинович Плеханов) انقلابی روسی و نظریه پرداز مارکسیست بود. او بنیانگذار جنبش سوسیال دمکراتیک در روسیه و یکی از اولین روس هایی بود که خود را "مارکسیست" معرفی کرد. در مواجهه با آزار و شکنجه سیاسی، پلخانف در سال 1880 به سوئیس مهاجرت کرد و در آنجا به فعالیت سیاسی خود در تلاش برای سرنگونی رژیم تزاری در روسیه ادامه داد. در طول جنگ جهانی اول، پلخانف به نفع قدرت های آنتانت علیه آلمان متحد شد و پس از انقلاب فوریه 1917 به روسیه بازگشت. پلخانف با حزب بلشویک به ریاست ولادیمیر لنین دشمنی داشت و مخالف رژیم شوروی بود که در پاییز به قدرت رسید.

کتاب های گئورگی والنتینوویچ پلخانوف