فریبا علاسوند

فریبا علاسوند

فریبا علاسوند متولد سال 1346، استادیار فلسفه و کلام دانشگاه باقرالعلوم، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان، تهران از سال 1376 تاکنون، هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، قم از سال 1381 تاکنون، عضو شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران، قم می باشد.

کتاب های فریبا علاسوند

خط سفید ممتد


خانه های اعیانی