فرانک شتسینگ

فرانک شتسینگ

فرانک شتسینگ در کلن به دنیا آمد و در رشته ارتباطات تحصیل کرد. او بعداً شرکت خود را اداره کرد. در سال 1990 نویسنده شد و چندین رمان و طنز نوشت. اولین رمان منتشر شده او مرگ و شیطان تاریخی در سال 1995 و در سال 2000 رمان هیجان انگیز او خاموش بود.

کتاب های فرانک شتسینگ

روز پنجم