جاوید سرایی

جاوید سرایی

جاوید سرایی متولد سال 1349، شاعر معاصر می باشد.

کتاب های جاوید سرایی

ترانه های عامیانه


سرود کوهستان