محمد ولی زاده

محمد ولی زاده

محمد ولی‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار متولد استان بوشهر است. وی دبیر سرویس ادب و هنر در روزنامه اعتماد ملی و سردبیر مجله ادبی و هنری «عصر پنجشنبه» بوده است.

کتاب های محمد ولی زاده

باد او را نخواهد برد


یک عمر با عزت


ارثیه ی باشکوه آقای گیل


تقویم بی جلال