شهاب غانم

شهاب غانم

دکتر شهاب غانم شاعر نامی عرب اهل امارات متحده عربی مترجم و متولد سال 1940 میلادی می باشد.

کتاب های شهاب غانم

کجاوه راز