نعمت الله الفت

نعمت الله الفت

دکتر نعمت‌الله الفت (متولد ۱۳۴۲، کاشان) استادیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید است. ایشان كارشناسی «حقوق» را در دانشگاه مفید (۱۳۷۴)، کارشناسی ارشد «حقوق خصوصی» را در دانشگاه قم (۱۳۷۷) و دكتری «حقوق خصوصی» را در دانشگاه‌ تهران (۱۳۹۰) گذرانده‌اند. ایشان همچنین دروس حوزوی را از سال ۱۳۶۰ با ورود به حوزه علمیه آغاز نموده و از سال ۱۳۶۷ تاکنون بیش از بیست سال در دروس خارج فقه و اصول شرکت کرده‌اند.

کتاب های نعمت الله الفت

حج اندیشه