تری آر بیکن

تری آر بیکن

تری آر بیکن، (متولد: 1947، توپکا، کانزاس، ایالات متحده)، در حال حاضر یک نویسنده کتاب است. آخرین کتاب او یک رمان تعلیق با عنوان هشدار طوفان است. تری در طول حرفه تجاری خود، صدها مدیر اجرایی، از جمله مدیران عامل، را مربیگری کرد و کارگاه های آموزشی را برای هزاران متخصص ارائه کرد.

کتاب های تری آر بیکن