مرتضی بهشتی

مرتضی بهشتی

مرتضی بهشتی متولد ۱۳۳۹، دارای دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه ابردین کلمبیا می باشد. وی شش سال مدیرعامل بنیاداندیشه اسلامی، مدیرحقوقی و امور قراردادهای شرکت بیمه ایران خودرو، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی، مشاور حقوقی وامور قراردادهای سازمان مدیریت صنعتی، نماینده موسسه حقوقی کشورهای اروپایی در ایران در زمینه های مهاجرت ، دعاوی متقابل بین المللی و داخلی ، مالی و جزایی ، اخذ ویزا ی تحصیلی و کار و… بوده است.

کتاب های مرتضی بهشتی

زنده باد شادی


پژواک زندان


پژواک مهاجرت


رنگ زندگی کهنسالی


حقوق و مثل هایش


زوج درمانی


شوکران طلاق