مسعود دفتری

مسعود دفتری

مسعود دفتری متولد سال ۱۳۶۷ در تهران است و لیسانس سینما و فوق‌لیسانس ادبیات نمایشی دارد. کتاب «نظریه گام‌های دراماتیک میشلا کروتزن همراه با بررسی نظریه در سه فیلمنامه اصغر فرهادی» نخستین اثر اوست؛ او در این کتاب پژوهشی، برای نخستین‌بار نظریه گام‌های دراماتیک میشلا کروتزن را در سه فیلمنامه از اصغر فرهادی بررسی کرده است.

کتاب های مسعود دفتری