جسامی هیبرد

جسامی هیبرد

جسامی هیبرد، روانشناس و نویسنده ای آمریکایی است. او بیش از چهارده سال تجربه ی کار در حوزه ی سلامت روان دارد و در آثارش بیشتر به نکات مثبت و فوایدی می پردازد که روانشناسی می تواند برای انسان ها به ارمغان آورد.

کتاب های جسامی هیبرد

این کتاب شما را آرام می کند