عبدالحی شماسی

عبدالحی شماسی

عبدالحی شماسی متولد ۱۳۳۳ شیراز و فارغ التحصیل رشته نمایش است. وی ابتدا در حوزه ادبیات کودک فعالیت داشت و آثاری همچون مهمانی گنجشک ها ، آوای بلبل و قورباغه سبز را نوشت. بعدها در دو حوزه داستان نویسی و نمایشنامه نویسی فعالیت های خود را ادامه داد. آثاری همچون شش تابلو و نشان آخر ، مجموعه خوشه های خاکستری و بازگشت لوکوموتیوران در زمینه ادبیات و خواجه نصیرالدین طوسی، شب، فکاهی نامه، آژیر زرد و… از نمایشنامه های او به شمار می روند.

کتاب های عبدالحی شماسی

من اسیر زنده ام