جاهد اوچوق

جاهد اوچوق

جاهد اوچوق یک داستان و رمان نویس ترک است. اوچوک اولین فرزند خانواده است. او همچنین در کودکی عاشق خواندن آهنگ های جاز بود. اولین داستان جاهد اوچوق در مجله ای به نام یاریم مون در سال 1935 منتشر شد. جاهد اوچوق که قبلاً شعر می نوشت، پس از آن کاملاً خود را وقف نوشتن داستان و رمان کرد.

کتاب های جاهد اوچوق

تیر آبی