حفظی توپوز

حفظی توپوز

حفظی توپوز در سال 1942 از دبیرستان گالاتاسرای و در سال 1948 از دانشکده حقوق دانشگاه استانبول فارغ التحصیل شد. او مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق بین الملل و روزنامه نگاری (1957-1959) در دانشگاه استراسبورگ و دکترای خود را در رشته روزنامه نگاری در دانشکده حقوق استراسبورگ (1960) به پایان رساند.

کتاب های حفظی توپوز

هوا چون سرب سنگین است