ناصر شکرایی

ناصر شکرایی

ناصر شکرایی متولد سال 1335، دانش آموخته رشته هنر از دانشگاه تهران است، فعالیت در سینما را با آهنگسازی برای فیلم های کوتاه و مستند در انجمن سینمای جوان شروع کرده است. سال ۱۳۷۵ با آهنگسازی برای فیلم سینمایی «موشک کاغذی» پا به عرصه حرفه ای سینما گذاشت و سعی در ادامه مسیر داشت او در کارنامه خود آهنگسازی برای هفت فیلم سینمایی را ثبت کرده است.

کتاب های ناصر شکرایی