منصور پاک نژاد

منصور پاک نژاد

منصور پاک‌نژاد متولد سال 1341، گیتار کلاسیک را زیر نظر داریوش افراسیابی در سال ۱۳۹۰ فرا گرفت تئوری موسیقی را نزد پرویز منصوری آموخت و سازدهنی را از دوران نوجوانی بصورت خود آموز شروع کرد .

کتاب های منصور پاک نژاد

خودآموز سازدهنی (1)


خودآموز سازدهنی (2)


خودآموز سازدهنی (3)