فرشید فرهمند حسن زاده

فرشید فرهمند حسن زاده

 فرشید فرهمند حسن‌زاده متولد سال 1354؛ نوازنده ویولن، پژوهشگر و آوانگار می باشد.

کتاب های فرشید فرهمند حسن زاده

نغمه های جاویدان (1)


جام روزگار


ساز تنها (کتاب چهارم)


ساز تنها (کتاب سوم)


ساز تنها (کتاب اول)