آوا ایوبی

آوا ایوبی

آوا ایوبی نوازنده تار، بم تار و عود متولد 19 شعریور 1357 در تهران است. دارای لیسانس موسیقی از دانشکده هنر نزد حسین علیزاده، بهروز همتی، داریوش طلائی و داریوش پیرنیاکان نوازندگی تار و ردیف موسیقی ایران را آموخت. همکاری با ارکسترهای ملی، صدا و سیما، گروه های نوای دل، آوای كیمیا، همنوازان مهر، پروژه های سیمرغ و پردیس، نوازندگی در ضبط آثار موسیقی و کنسرت های داخل و خارج از ایران بخشی از فعالیت های هنری اوست.

کتاب های آوا ایوبی