حمید خوانساری

حمید خوانساری

حمید خوانساری متولد سال 1363، مدرس و نوازنده سه‌تار، تار و عود، فارغ‌التحصیل هنرستان و دانشکده موسیقی یکی از افرادی است که طی یکی، دوسال گذشته با انتشار کتاب «مبانی عودنوازی» بخشی از این کاستی را جبران کرده است. این مدرس و نوازنده درباره بازخوردهایی که از کتاب «مبانی عودنوازی» گرفته، توضیح داد و به تشریح وضعیت کیفی و شیوه‌های نوازندگی ساز عود از چهل سال گذشته تاکنون پرداخت.

کتاب های حمید خوانساری

پنجاه قطعه برای عود