خوزه لوییس استیونس

خوزه لوییس استیونس

خوزه لوئیس استیونز، دکترا، یک مدرس، معلم، مشاور و مربی بین المللی است. او روانشناس، مددکار اجتماعی بالینی دارای مجوز، و نویسنده هجده کتاب و کتاب الکترونیکی و همچنین مقالات متعدد، در هیئت مدیره انجمن پزشکان شامانی نیز حضور دارد.

کتاب های خوزه لوییس استیونس

شمن درون را بیدار ساز