مصطفی مومنیان

مصطفی مومنیان

مصطفی مومنیان متولد سال 1362، لیسانس صنایع چوب، وی با شنیدن سنتور استاد فضل الله توکل به موسیقی و ساز سنتور علاقمند شد.
مقدمات موسیقی وساز سنتور را نزد کاوه آقازاده فرا گرفت.
ردیف های آوازی موسیقی ایرانی را نزد علی مومنیان آموخت.
سپس از سال 82 نزد استاد اردوان کامکار به فراگیری دوره های مقدماتی،متوسطه وعالی سنتور، ردیف موسیقی ایرانی و همچنین شیوه سنتور نوازی معاصر پرداخت.
دوره های هارمونی را به مدت 2 سال نزد استاد کامبیز روشن روان آموخت.

کتاب های مصطفی مومنیان

سیب و ترنج