رسول علیزاده اقدم

رسول علیزاده اقدم

رسول علیزاده اقدم متولد سال 1349، مولف و مدرس دانشگاه است. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد دولتی از دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های رسول علیزاده اقدم