پرویز درخشان

پرویز درخشان

پرویز درخشان، نویسنده کتاب «سرگذشت من با مجاهدین خلق 1387-1380»، نخواسته اسم خود را اعلام کند، وی با توجه به عفو مقام معظم رهبری در 16 بهمن 1387 از فرانکفورت آلمان وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی شده و بعد از یک شب بازداشت توسط مأموران امنیتی ازاد گردید.

کتاب های پرویز درخشان