عاطفه خادمی

عاطفه خادمی

عاطفه خادمی اولین فارغ التحصیل خانم در رشته دکتری سیاست‌گذاری فرهنگی در کشور است. ایشان مقطع لیسانس و فوق لیسانس خود را در رشته علوم سیاسی سپری کردند. کتب "وضع شناسی مسائل زنان در جمهوری اسلامی ایران" و "مکتب توحیدی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری" از تالیفات ایشان است. از جله سوابق اجرایی ایشان؛ کارشناس مسائل زنان و خانواده مرکز آموزش مجازی موسسه فرهنگی پژوهشی انقلاب اسلامی، مسئول بسته الگوی سوم زن در قرارگاه قرب بقیه الله، معاونت پژوهشی دانشکده حضرت زینب، عضو گروه پژوهشی مطالعات سیاسی زنان، عضو اتاق فکر بررسی مسائل زنان مرکز راهبردی ژرفا می‌باشد.

کتاب های عاطفه خادمی

منظومه توحیدی