حمید روحانی

حمید روحانی

سید حمید حسینی روحانی (زیارتی) یا سید صادق زیارتی (متولد ۱۳۲۱ در مهدی‌شهر) مورخ انقلاب اسلامی است که از اعضای دفتر روح‌الله خمینی در نجف بوده‌است. وی مؤسس و رئیس سابق مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۹ بوده‌است، او فرزند سید احمد زیارتی مرجع منطقه مهدیشهر است؛ و ی از سوی خمینی مأمور تدوین تاریخ انقلاب اسلامی گردید او در سال ۱۳۷۶ از مرکز اسناد انقلاب اسلامی استعفا داد و در سال ۱۳۸۱ بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی را پایه‌گذاری نمود. وی مؤسس و رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی و صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه ۱۵ خرداد است. این بنیاد از بودجه سالانه کشور بودجه دریافت می‌کرده‌است. در بودجه تقدیم شده از سوی دولت برای سال ۱۳۹۵، ۳۴۶/۵ میلیون تومان برای این نهاد در نظر گرفته شده بود که این بودجه در کنار چندین مؤسسه غیردولتی دیگر از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حذف شد. این بنیاد بین سال‌های ۹۴ تا ۹۶ حدوداً یک میلیارد تومان از دولت بودجه دریافت کرد.

کتاب های حمید روحانی