شهرام شاهرختاش

شهرام شاهرختاش

شاهرختاش از شاعران و منتقدان پیشکسوتی است که از دهه‌ ۴۰، شروع به فعالیت کرد و نقدهای بسیاری از او در مطبوعات و مجله‌های آن زمان از جمله مجله‌ «آیندگان» و «فردوسی» منتشر شده است.این شاعر اولین کتاب شعرش را در سال ۱۳۴۶ با نام «خواب‌های فلزی» منتشر کرده است. «شهر دشوار حنجره‌ها» (۱۳۴۸)، «فصل غلیظ گیسو» (۱۳۵۰)، «از این دریای ناپیدا کرانه» و «دست بر پیشانی ایام» (۱۳۸۶) نیز دیگر کتاب‌های شعر منتشرشده او هستند.

کتاب های شهرام شاهرختاش

شهرام شاهرختاش


شب بی رنگ