سید مهدی حسینی بیرجندی

سید مهدی حسینی بیرجندی

سید مهدی حسینی بیرجندی متولد سال 1313 در شهرستان بیرجند، تحصیلات ابتدائی و متوسطه را در ایران گذرانید و دوره ‌كارشناسی ارشد مشاوره و راهنمائی و دكترای روانشناسی مشاوره را به اتمام رسانیده است. دكتر حسینی 34 سال سابقه تدریس در دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه الزهرا و دانشگاه آزاد اسلامی داشته و از سال 1363 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد می باشند.

کتاب های سید مهدی حسینی بیرجندی