رضا بلاغت

رضا بلاغت

سید رضا بلاغت متولد سال 1359، دارای مدرک دكترای فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت معلم، نویسنده ی ایرانی می باشد.

کتاب های رضا بلاغت