حمیدرضا اکبری شروه

حمیدرضا اکبری شروه

حمید رضا اکبری (شروه) -شاعر -نویسنده -محقق و پژوهشگر - روزنامه نگارومنتقد اجتماعی- بازیگر تئاتر وسینما متولد احمد آباد آبادان عضو شورای راهبردی مطبوعات وخبرگزاریهای استان خوزستان -کارشناس فرهنگی وفعال اجتماعی - برخی از فعالیت های ژورنالیستی مدیر وبلاگ از گذشته تا کنون. خبرنگار هفته نامه منطقه ای امید مردم در خوزستان خبرنگار هفته نامه یادگاری خوزستان سرپرستی هفته نامه منطقه ای نجوادر خوزستان سرپرستی هفته نامه سایه تهران در خوزستان سرپرستی هفته نامه منطقه ای صدای ملت در خوزستان.

کتاب های حمیدرضا اکبری شروه

شیخ شنگر


با تو نبودن از مرگ


منتخب داستانک های لیراو