عادله زاهدی

عادله زاهدی

عادله زاهدی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی است و در همین حوزه فعالیت می‌کند. او اهل گیلان و متولد سال 1352 می باشد.

کتاب های عادله زاهدی

گربه رقصان